Velkommen til bedehuset!

Styreleiar: Jostein Sørhus,   styreleiar@arken-vats.no,  909 88 835

Kontakt for utleige: Turid Dahl, Turid Dahl,   turbras@yahoo.no,  941 53 741

Gje ein gåve til bedehuset: VIPPS til 125606

Å gjera det som er rett og rettferdig, er meir verdt for HERREN enn offer.

— Ordtaka 21:3
torsdag 23 mai
  • 17:30-20:00 Sprell Levende

fredag 24 mai
  • 19:30-23:00 Feedback

søndag 26 mai
  • 00:00-23:59 Styremøte Kretsleiren

torsdag 30 mai
  • 19:00-20:00 Bønnemøte

fredag 31 mai
  • 19:30-23:00 Feedback

lørdag 1 jun
  • 19:00-22:00 Loftet

søndag 2 jun
  • 19:00-20:30 Når vi kommer sammen